Nyírderzs Község Önkormányzata
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Projektazonosító: 1826438008
Támogatás összege: 99.623.749 Ft
Támogatás intenzitása: 95%
Projekt címe: Külterületi infrastrukturális fejlesztés Nyírderzs településen

Nyírderzs Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett, VP6-7.2.1-7.4.1.2- 16 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívásra támogatási kérelmét 2017.02.04- én nyújtotta be.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette, így 2018.04.06-án 1925228384 iratazonosító számmal Támogatói Okirat lépett hatályba.

Már az Okirat kézhezvételét megelőzően megkezdődtek az előkészületi munkálatok. Kiválasztásra került a pályázat szempontjából legmegfelelőbb tervező. A rá bízott feladatait – engedélyezési (engedélyes szintű) és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése – maradéktalanul ellátta.

A Támogatói Okirat kiérkezését követően elkezdődhetett a kivitelező kiválasztása. A legalkalmasabb vállalkozó közbeszerzési eljárás útján került kiválasztásra. A szerződés aláírásra került az okirat kézhezvételét követő évben, majd megkezdődtek a munkafolyamatok. A két részből álló – a 0+000 – 1+208 km szelvény közötti külterületi szakaszon teljes aszfaltozott pályaszerkezet építése 1.208 fm hosszon, valamint az 1+208 – 1+611 km szelvény között külterületi szakaszon zúzottkő (törtbeton) útalapos pályaszerkezet építése 403 fm hosszon– kivitelezés az előzetes ütemezésnek megfelelően haladt. A két útszakasz kivitelezése párhuzamosan haladt annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb befejezésre és átadásra kerüljön a felújított útszakasz.

A kivitelezés befejezésével aláírásra került a műszaki ellenőr teljesítési igazolása is, illetve ezt követően a nyilvánossági és projektmenedzsmenti feladatok is zárultak.

A fejlesztés megvalósulása elérhetővé tette a nyírderzsi, azaz a helyi vidéki, tanyás térségben élők életminőségnek javulását, ezen keresztül pedig a térség gazdasági helyzetének javulását, a vállalkozások élérhetőségének növekedését. A fejlesztett út része a Mária Úti zarándokútnak, amely Közép-Európa Máriás lelkiségi központjait köti össze hálózatosan, gyalogos és kerékpáros zarándokúttal, – így a közép-európai térség 8 országának közös vallásturisztikai programjaként kezelhető – mely a felújítás hatására fellendíti a turizmust is.

A projekt 2021. szeptember 15-én fejeződött be.

Köszönjük Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatását!
Jelen projekt a Széchenyi 2020 keretén belül valósult meg.